Giải pháp Nông nghiệp CÔNG NGHỆ CAO tinh gọn, Chuyên nông MrFarm mini:            1) Điều tiết vi...

Liên hệ đặt hàng

Giải pháp Nông nghiệp CÔNG NGHỆ CAO tinh gọn, Chuyên nông MrFarm i4:            1) Đo lường môi...

Liên hệ đặt hàng

Ứng dụng cho Cây trồng Đo lường nhiệt độ & độ ẩm môi trường khí hậu. Điều khiển vi khí hậu...

Liên hệ đặt hàng

MrFarm Agri là một nhánh ứng dụng phục vụ cho tự động hóa 3.0, Số hóa IoT 4.0 & công nghệ AI...

Liên hệ đặt hàng

MrVina Factory, Agri, Seafood Là gói giải pháp tích hợp hệ thống bao gồm Trung tâm đám mây dữ...

Liên hệ đặt hàng

ĐANG CẬP NHẬT!

Liên hệ đặt hàng

COMMING SOON!

Liên hệ đặt hàng

Comming soon!

Liên hệ đặt hàng