NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CHƯA BAO GIỜ ĐƠN GIẢN ĐẾN THẾ

Mang cả nông trường vào túi bạn

Tự động hóa 3.0 & số hóa IoT 4.0 cho tất cả thiết bị trong Farm

Giám sát & điều khiển từ điện thoại đi động

Dự phòng an toàn và chống trộm hiệu quả

CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CÙNG MRVINA

Giải pháp toàn diện cho nông nghiệp thông minh

* Tăng hiệu quả sx với iMRP.

* Thuận tiện nghiên cứu sản phẩm mới với iRRP.

* Minh bạch hóa với iUTZ(truy nguyên nguồn gốc)

Hỗ trợ liên kế dữ liệu từ các đơn vị sản xuất khác

theo vùng sản xuất, tạo sản phẩm đặc

Giám sát môi trường trên toàn lãnh thổ Việt Nam, góp

phần xây dựng nên nông nghiệp bền vững

CỰC ĐƠN GIẢN, CẮM & CHẠY

Tự động hóa 3.0 & số hóa IoT 4.0 cho tất cả thiết bị trong Farm

Giám sát & điều khiển từ điện thoại đi động

[Từ Nokia củ chuối cho đến iphone X]

Dự phòng an toàn và chống trộm hiệu quả

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

Chi phí cho việc sửa chữa những hỏng hóc các thiết bị trong trang trại tương đối lớn, chưa kể việc làm gián đoạn quá trình nuôi trồng thì thiệt hại là đáng kể và cần được quan tâm đúng mức.
Các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng mỗi nơi mỗi khác nhau , chính vì những đặc trưng đó mà mỗi vùng có những đặc sản riêng biệt do các thành phần có trong đất.
Việc áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là bài toán cần được xem xét một cách cẩn thận nhằm mang lại hiệu quả sản xuất cao nhất từ tiện ích mà nó mang lại...
Yêu cầu tư vấn