Chuyên gia nông sản MrFarm Agri

MrFarm Agri là một nhánh ứng dụng phục vụ cho tự động hóa 3.0, Số hóa IoT 4.0 & công nghệ AI cho nông ngiệp cây trồng ngắn ngày & dài ngày & cả cho trủy canh. Phục vụ cho đối tượng là các đơn vị sx Nông nghiệp Công nghiệp lớn, có đội ngũ chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về Nông sản & là đơn vị dẫn đầu về đặc trưng nông sản vùng.

MrFarm Agri đơn giản hóa & thân thiện vận hành với phần mềm iMRP phục vụ tổ chức sản xuất từ excel & phần mềm iRRP phục vụ công tác nghiên cứu thử nghiệm phát triển chủng loại mới. Đồng thời tích hợp phần mềm iUTZ cung cấp khả năng tích hợp hệ thống camera lưu trữ hình ảnh từng thời điểm quan trọng hỗ trợ đóng gói dữ liệu phục vụ cho truyên nguyên nguồn gốc xuất xứ sản phẩm lẩn giám định chất lượng sản phẩm sau sản xuất.

MrFarm Agri là hệ thống cung cấp giải pháp toàn diện cho cây trồng với 12 chương trình chạy đồng thời, đảm bảo điều tiết vi khí hậu, tưới tiêu & châm phân tự động, thích nghi theo thời tiết & theo chu kì sinh trưởng của cây trồng, bao gồm:

  • Đám mây trung tâm xử lí dữ liệu MrVIna cloud
  • Máy tính xử lí tập trung MrFarm Hub
  • Cảm biến môi trường khí hậu. AS4,FS
  • Cảm biến môi trường đất, dung dịch thủy canh. SS4,pH
  • Bộ điều khiển máy bơm & van tưới tiêu. C8O24, C8O220,C8I220
  • Bộ châm phân tự động thích nghi đo lường EC & pH tự động. Mrfarm Ferti

Liên hệ đặt hàng

Thông tin sản phẩm